ในยุคที่โลกเปลี่ยนไป ยุคที่ความสำเร็จไม่ได้วัดเพียงใบปริญญาหรือเงินเดือน แต่วัดจากความสุขที่ได้จากการทำสิ่งที่รัก และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น ทำให้หลาย ๆ คนมีความกล้าที่จะลุกออกจากโลกเดิม ๆ และไขว่คว้าโอกาสที่จะ “ประสบความสำเร็จ” ในแง่มุมของยุคสมัยใหม่ ที่เปิดกว้างและสนับสนุนทุกคนที่กล้าเดินตามทางที่ตัวเองรัก

สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ (CIDI Chanapatana) จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาในปี 2543 เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกคน ที่ต้องการประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองรักและตั้งเป้าหมายไว้ CIDI Chanapatana จะร่วมก้าวแรกไปพร้อม ๆ กับคุณ และจะส่งต่อแรงบันดาลใจ แรงผลักดัน และโอกาส ผ่านหลักสูตรที่ถูกสร้างมาเพื่อสร้างนักออกแบบชาวไทย และพัฒนาศักยภาพของนักออกแบบและสินค้าไทยให้ไปไกลในระดับสากล

It has been said many times that the whole world steps aside for the man who knows where he is going. We at Chanapatana International Design Institute believe in that mantra and encourage you to start expanding your future of possibilities now.

Founded in 2000, CIDI Chanapatana has set sail with a strong commitment to develop Thai designer and Thai products to be one of the leaders in international arena. Hundreds of students from different parts of Thailand meet at our institute to explore various disciplines of design and pursue a common dream: to be a designer.

Our European professors, with years of experiences from both teaching in Italy and working with international-renowned design practices, understand what it takes to achieve and maintain competitive edge in the creative fields. Italian curriculum, in which hands-on learning is emphasized, is designed to equip you with skills and expertise from the beginning to advance stages. Different approach of thinking is embraced here to refine students’ own styles in order to become leading professionals in design sector. At the end of the program, final works are put into the spotlight at the annual exhibition captured by leading media to show student’s very best works to the designer society.

FASHION DESIGN

Dash line
เรียนออกแบบ

This program offers professional pathways for creative, ambitious, and talented students wishing to have careers in the fashion industry. CIDI Chanapatana courses in Diploma of Fashion Design are conducted by our professionals who have strong educational background with a wide experience in design, mostly from Italy where it is a hub of fashion design.

INTERIOR & PRODUCT DESIGN

Dash line
สอนออกแบบเสื้อผ้า

Diploma of Interior & Product Design program lies on the philosophy that design professionals have responsibility to play a crucial role in improving people life. Students will be trained from the fundamental aspects of the profession to more advanced creativity process until a successful solution can be created.

SHORT COURSES

Dash line
เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์

CIDI Chanapatana has continued the tradition of offering short course and public programs, many of them free of charge, to let people have an opportunity to involve with design.

STUDENT SHOWCASE

Please leave this field empty.