COURSE ID:
Prep course
DURATION:
3 June - 3 July 2017
REGULAR PRICE:
6,000 ฿
CIDIer PRICE:
2,900 ฿

Preparation Course 2017

อ.พริมา คัจฉสุวรรณมณี

เรียนพื้นฐานการวาดโครงหุ่นแฟชั่นเบื้องต้น พร้อมกับการวาดเสื้อผ้าและการลงสี

อ.ภานุวัฒน์ สิทธิโชค

การวาดรูปวัตถุเสมือนจริง พร้อมกับการลงแสงเงาด้วยดินสอ EE

อ.พนม จงกล

การวาดวัตถุและ Interior ด้วยมุม Perspective เบื้องต้นซึ่งรวมไปถึงการลงสี

อ.อ้อยใจ เลิศล้ำ

เรียนพื้นฐานการขึ้นโครงเสื้อผ้าและทำแพทเทิร์นโดยขึ้นจากหุ่นลองเสื้อ

SHARE THIS COURSE:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *