COURSE ID:
FD
DURATION:
2 Years
APPLICATION FEE:
8000 ฿

DIPLOMA OF FASHION DESIGN

FULL-TIME PROFESSORS:

Bianca Scheer
Program Director and Lecturer, Fashion Design
Takeshi K. N.
Lecturer, Fashion Design

หลักสูตรออกแบบแฟชั่นเน้นเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาด้วยการถ่ายทอดเทคนิคและความรู้ในเชิงวัฒนธรรมที่กว้างขวาง ผ่านการเรียนรู้แนวคิดจากวงการการออกแบบแฟชั่น ซึ่งมีพื้นฐานจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ความต้องการของตลาด ตลอดจนเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการริเริ่มอาชีพในสายงานแฟชั่น

นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการ ทักษะ และภาษาที่ใช้วงการออกแบบแฟชั่น ตั้งแต่ระดับแนวคิดพื้นฐานไปจนถึงการผลิตผลงานจริง ซึ่งต้องอาศัยความรู้ที่รอบด้าน ตั้งแต่การร่างแบบการออกแบบขั้นพื้นฐาน เทคโนโลยีสิ่งทอ การทำแพทเทิร์นผ้า การเย็บ การสร้างเสื้อผ้าชั้นสูงไปจนถึงการเรียนรู้เทคนิคเฉพาะทาง

หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนผลักดันให้มีความสามารถในการสร้างแนวทางการออกแบบที่สวยงาม มีความเข้าใจวัฒนธรรมของตน และเติบโตได้ในวงการแฟชั่นระดับนานาชาติ

 

This intensive program prepares students with a wide technical and cultural knowledge through learning concepts from the fashion field, based on creativity and analysis of the market needs, and provides them with all skills necessary to begin a career in fashion.

Fashion Design students learn the process, skills, and language of fashion design from concept through production, progressing from basic drawing, design fundamentals, textile technology, pattern making, sewing, tailoring to haute couture and specialty techniques.

The course aims to develop students, as individuals, to become innovative and creative designers, and encourages them to establish an aesthetic style, considering their culture, relevant to the international fashion market.

1ST SEMESTER (SEPTEMBER – DECEMBER)

FD101 Introduction to Collection Theory

Students will be introduced to the fundamentals of the fashion industry through lectures informing on the industry’s current big players, and the differentiation between each womenswear sector (i.e. including but not limited to- pret-a-porter, haute couture, streetwear). Students will create mood boards, utilize a personal sketchbook displaying technical drawings and learn to harness different sources of inspiration. These skills will be exercised during an assignment, which asks students to create a 12 look womenswear collection.

FD102 Introduction to Figure Drawing

Introduction to Figure Drawing will arm students with the tools necessary to draw the female, male, and child figure from each angle. Students will study proportion and composition, through life drawing exercises, which will offer opportunities to learn about garment details, fabrics, and silhouettes- with an overarching goal to communicate their designs through fashion sketches.

FD103 Introduction to Pattern Design

This course presents a dual focus. The first, is an emphasis on the female body, and learning how to construct basic patterns based on a given measurement. The second portion of this course will focus on style patterns, i.e. the creation of skirts, blouses, and dresses focusing strongly on the materials used.

FD104 History of Costume I

This course examines the history of Western dress. Studying society through its clothing and personal artifacts leads to a greater understanding of how fashion directly reflects the sociopolitical demands of a group of people within a certain time and place. The class will confront changing aspects of dress from one era to another, discussing how psychology, conflict, economy, politics, religion, cross-cultural ties, media and other factors contribute and affect the ever-shifting styles.

FD105 Introduction to Tailoring Techniques

This course prepares you to acquire the knowledge and skills, regarding the operational use of industrial sewing machines, and its application. To understand the importance and necessity of various sewing techniques for different fabrics, and to acquire the skills to apply those in a sample form. In addition students will be introduced to the main hand stitching techniques.

2ND SEMESTER (JANUARY-MAY)

FD201 Fashion Design I

This course will lead students to understanding the essential stages of research and its translation into design ideas. Concepts such as target marketing, collection development and presentation will be explored within FD I and realized through a culmination of three different design projects to exercise these skills.

FD202 Introduction to Fashion Illustration

Using the skills developed during Fashion Illustration I, students will work to progress in their personal fashion drawing style, communicating their ideas through their individual lens of creativity. Lectures will cover concepts such as color theory with practical exercises focused in hand rendering, using water colors, graphic markers, and colored pencils.

FD203 Pattern Design for Prototypes

This course will focus on creating basic style patterns in womenswear with a strong focus on the materials used as well as an understanding of industrial production methods. In addition, students will experiment with volume, shape, fit and line cutting to explore their design voice and harness individual creativity.

FD204 History of Costume II

This course is a continuation of Costume I, continuing lecture-based coverage of fashion in the 60’s, 70’s and 80’s of Western fashion.

FD205 Tailoring for Prototypes

This class builds on the sewing techniques course. Students will learn more complex tailoring techniques by machine as well as by hand. Using some of the patterns created in the Pattern Design for Prototypes class, students will learn to cut and sew their prototypes with the muslin fabric.

FD206 Fundamentals of Textiles

Fundamentals of Textiles imparts students with specific, characteristic knowledge about different fabrics. Two major categories of fabrics are covered in this course, the first being natural fibers and the second manmade. Also focused on are yarn types and properties, and the main textiles such as woven and knits.

SUMMER SEMESTER (JUNE-JULY

FD391 Computer for Fashion Design

Students will learn the basic skills in Photoshop and Illustrator.

FD361 Skill Development for Tailoring

In Skill Development for Tailoring students sew more prototypes to further develop their sewing and finishing skills.

3RD SEMESTER (SEPTEMBER-DECEMBER)

FD301 Fashion Design II

This advanced fashion design course is structured to help students develop their professional portfolio. Students have opportunities to visit chosen fashion industries or design-studios. The course activities are to inspire students’ future careers in fashion design, retail buying, design illustration, pattern designing, fashion journalism, and merchandise manager –among some of the possibilities. Competitions will also be integrated into the curriculum to provide students with real-world challenges and networking opportunities within the industry and current marketplace.

FD302 Intermediate Fashion Illustration

This course is directed at those students who have a strong background in the basics of figure drawing. Each student will be encouraged to develop his/her personal style through the use of color techniques and mixed- media, each of which will be examined for 2-3 weeks at a time. The technical tool of fashion drawing, which expresses the technical requirements of the garment, will be interpreted into art form.

FD305 Intermediate Tailoring Techniques

At the intermediate level students will learn skills such as lining and interfacing. Likewise, students will be assigned to construct garments such as jackets and coats. At the course’s completion, students will have produced two completed garments.

FD306 Textile

Students will be introduced to the materials he/she will use in development of his/her creations and to stimulate curiosity and knowledge. During the course students will learn the characteristics of different textiles, their appropriate uses in the fashion industry and the methods to their production. Knowledge of the chemical and mechanical features of the textile will broaden the student’s stylistic skills and provide them with a basis on which to enlarge their understanding of textiles in fashion. There will also be a focus in sustainability within the textile industry.

FD307 Clothing Samples

Students will create clothing samples, learning techniques such as fabric manipulations, how to sew certain garment necessities such as pockets, slits, and sleeves, which are techniques more in tune with the higher end fashion market.

4TH SEMESTER (JANUARY-MAY)

FD401 Fashion Design III

Semester 4 Fashion Design is similar in its composition to FD III, though differs in the sense that students are expected to develop collections using more complex methods. Students will have an opportunity to develop their personal design focus, branching out to sectors such as menswear, womenswear, childrenswear.

FD402 Fashion Presentation

Fashion Presentation is heavily based in professional development through work in the portfolio, CV creation, job interview skills, and deciphering their personal brand identity.

FD407 Advanced Tailoring Technique: Tailoring for Art Thesis Exhibition

Students work on the realization of their thesis collections from the prototype to the final garment’s creation.

FD408 Fashion Business: Visual Merchandising

Students will use their freehand workshop skills to design and construct simple props, which will be used in their display projects. Display graphics are introduced and students develop skills to use digital (Illustrator and Photoshop) software to produce graphics for their installations.

FD409 Collection for Art Thesis Exhibition

Students work on their collections for the Art Thesis Exhibition, from research to the realization of their designs. The course also covers the photo shoots for the look book, fittings, hair, makeup, model castings — all of the inputs necessary to put on the final showcase.

SHARE THIS COURSE: