สอนออกแบบเสื้อผ้า

COURSE ID:
ID
DURATION:
2 Years
ENROLLMENT PERIOD:
24/Apr/2015
APPLICATION FEE:
8000 ฿

DIPLOMA OF INTERIOR & PRODUCT DESIGN

FULL-TIME PROFESSORS:

Carlo Convertini
Lecturer, Interior & Product Design
Seth Adams
Lecturer, Interior & Product Design
Daniel Martínez
Daniel Martínez
Lecturer, Interior & Product Design

หลักสูตรออกแบบตกแต่งภายในและผลิตภัณฑ์ของ CIDI Chanapatana เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบตกแต่งภายในและผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบระดับพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรม การวาดมือและการใช้สี การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ การวิจัยและพัฒนางานออกแบบ การออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบ 2 และ 3 มิติ การเลือกใช้วัสดุและเทคโนโลยี ไปจนถึง นวัตกรรมการออกแบบ การนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน และการสร้างพอร์ตโฟลิโอผลงานของตัวเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดที่เป็นขั้นตอน สามารถริเริ่มโครงการและพัฒนาต่อยอดออกมาเป็นผลงานจริงได้อย่างเป็นมืออาชีพ

Diploma of Interior & Product Design at CIDI Chanapatana provides student with comprehensive knowledge from basic design, history or art and architecture, freehand drawing and coloring, furniture design, research and development, interior design, 2D & 3D design, equipment and technology to innovative design, exhibition design and portfolio building. This program, therefore, provides step-by-step design framework allowing students to initiate projects and professtionally develop such projects to finish as real works.

1ST SEMESTER (SEPTEMBER – DECEMBER)

ID102 Architectural Drafting and Survey

This course focuses on a basic instruction in the area of the constructed environment; giving students the opportunity to interpret reality and reproduce that reality through drawings. This course also teaches students how to measure and graphically represent their surrounding environment.

ID103 History of Art and Architecture I

The first part of this course is dedicated to the study of classical styles ranging from the Greek and Roman world to Baroque style. The second part of this course will examine the most important works, together with artistic and cultural movements from the 1700’s to present day. Lectures will include presentations, videos, films, as well as guided visits to the most important museums and monuments of Bangkok.

ID104 Design Fundamentals

This course concentrates on the development of each students’ expressive potential, aimed at the creation of the design mentality, the introduction to modular design and relative design exercises. Likewise Design Fundamentals will cater to the development of composite capacity in each student through appropriate graphic exercises.

ID105 Freehand Drawing and Coloring

Through practical exercises, lectures, and demonstrations students will learn freehand drawing and rendering techniques as a means of communicating their ideas and professional projects. Students will also be exposed to lessons on perception, execution, and concept presentation skills.

2ND SEMESTER (JANUARY-MAY)

ID206 Theory and Technology of Materials

This course will allow students to gain necessary knowledge on specific design-based technology and materials supplemented by relevant factory visits.

ID207 Introduction to Furniture Design

This course will cover the beginning processes of creating a piece of furniture or decorative item for the home. This will be accomplished through lessons in technical drawings and the inputs necessary for an information project proposal. Students will work to create two design pieces to demonstrate their learning of the courses key academic elements.

ID208 Design Research and Development

This course intends to express the necessity of research as an integral component of the design process, leading students through the essential stages of research and its translation into design ideas. Course topics include, but are not limited to: reasons for research, methodology, design evaluation, design theory, concept development, basic research methods, programming and planning phase, presentation methods, and budget estimation.

ID221 Residential Interior Design

Students will learn to analyze residential spaces. Students will explore the process of designing a residential space for clients. This will be achieved through a simulated project where they will be responsible for designing the whole interior of a residential space, as well as how to present their ideas to clients.

SUMMER SEMESTER (JUNE-JULY)

ID313 Perspective Presentation

The focus of this course is to improve students’ understanding of perspective sketching. Students will learn to construct measured one-point and two-point perspective drawings. Students will also learn how to plot widths, depths, and heights.

ID391 Computer Aided Design 2D

This course will equip students with the technical knowledge to effectively use Auto CAD 2D. Students will learn how to create 2 dimensional drawing plans, elevation, sections, and details.

ID491 Computer Aided Design 3D

In CAD 3D students will learn to use 2D Mac Sketch Up to create 3D designs. The purpose of this is to arm students with the skills to adapt interiors, objects, and industrial designs into digital representations.

3RD SEMESTER (SEPTEMBER-DECEMBER)

ID307 Furniture Design

Furniture Design is the continuation of Introduction to Furniture Design. This course encourages students to elaborate on creating design projects of more complexity in terms of furniture and accessories.

ID309 Interior Design for Public Space I

The aim of this course is to impart students with the knowledge to allow them to design public activity spaces, particularly geared towards a large flow of visitors. Particular importance will be given to the creation of the environmental prospective, in color or in black and white, seeking to develop the creative capacity of each individual student.

ID310 Model Making

The goal of this course is to teach students the necessary techniques involved in prototype building, model making, and the realization of scale models.

ID311 Building Equipment and Technology

Students will receive the technical knowledge needed to modify and/or restore new or preexisting architectural structures. Technical knowledge will include fundamental lessons on pipe and electrical systems.

ID312 History of Art and Architecture II

This course will cover the history of architecture starting from the Industrial Revolution up to modern design with special attention given to the various architectural styles, famous names and trends in each period. Moreover, students will be privy to the basic history and relative social reflection as well as artistic styles represented. Students will be asked to visit various historical monuments in order to garner a tangible understanding of the historical content.

4TH SEMESTER (JANUARY-MAY)

ID407 Innovative Furniture Design

This class will provide students with the theoretical basis for a successful design project. Students will produce two practical exercises in the second part of the course. The first: to design an object for personal use, and the second: to design an object for public use. The first project theme will be accompanied by a factory visit to garner ideas and inspiration. The second project theme will be handled as a design competition, thus students must rely solely on innovative and nuanced ideas.

ID409 Interior Design for Public Space II

This course will allow students to design a chosen space furnished for public and commercial use (hotels, restaurants, office spaces, professional studios).

ID413 Design Culture and Trend

This course focuses on using materials and technologies in innovative ways, providing solutions for contemporary living scenarios and advanced orientations of visual communication.

ID414 Exhibition Design

The thesis exhibition is a showcase of work created by all 3rd semester students. The theme and design concept is settled by all instructors of interior and fashion at the beginning of semester 3, and is given to students as a prompt to which they will reference while designing the exhibition space. The exhibition takes place within a local shopping space in Bangkok so as to create an opportunity to directly reach the design target market and garner a wide range of public attention for student work. Students work on their proposals in groups. One project will be chosen and produced by CIDI Chanapatana, involving the participation of the student designers.  

ID415 Portfolio

This course integrates fine art, design, and technical skills in context and practice. Students will demonstrate critical thinking and visual literacy skills across design disciplines. During this course students will work on their portfolio to include their best work produced during their two years of study at CIDI Chanapatana.

SHARE THIS COURSE: