“นักศึกษา CIDI ชนาพัฒน์บนเวทีผ้าไทยใส่สบาย”

ผลงาน : ชุดผ้าฝ้ายสระบุรี และผ้าไหมชนิดสี่เส้น นำมาจับผ้าด้วยเทคนิคมูลาจ และ เย็บตัดต่อผ้าต่างชนิดเป็นรูปแบบทรงที่ไม่สมดุล เพิ่มการปักด้วยเทคนิค French Knot เป็นรูปหน้าผู้หญิง ภายใต้คอนเสปต์ศิลปะ Surrealism “ถ้าความงามถูกนิยามว่าคือ สีขาว คุณค่าของความงามนั้นก็ขึ้นอยู่กับสีดำ ที่เสมือนสังคมรอบข้างที่ทำให้ความงามประจัก”
————————–——–

ดีไซเนอร์ : รักษ์พล มหาพราหมณ์ (เอก)

อาชีพ : Freelance Costume Designer

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะ ศิลปกรรมศาสาสตร์ สาขาศิลปการแสดงประยุกต์

ปัจจุบันกำลังศึกษา สาขาแฟชันดีไซน์ ปี 1 สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์
————————–————————–

“ระยะเวลาตลอดหนึ่งปีการศึกษา ผมก็ได้เก็บเกี่ยวการประสบการร์การเรียนรู้ ทำให้เข้าใจกระบวนการทำงานของขั้นตอนของดีไซเนอร์อย่างแท้จริง เพราะที่นี่สอนตั้งแต่กระบวนการคิด ดีไซน์ การทำแพทเทิร์น รู้จักชนิดของผ้าต่างๆ รวมไปถึงเทคนิค และ วิธีการตัดเย็บ มันคือการเรียนรู้พื้นฐานที่ถูกต้อง หลังจากนั้นเราอาจปรับเปลี่ยนเทคนิคให้เหมาะสมตัวเราผสมเข้าไป นี่คือวิธีของการเป็นดีไซน์เนอร์ที่ดีที่ผมเรียนรู้และได้รับจาก CIDI ครับ”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *