“We at Chanapatana

International Design Institute

believe in the design that is to change life, change your country and change the world”

หลักสูตรจากอิตาลี

ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการทำงานและการศึกษาระดับโลกทั้งด้าน Fashion Design และ Interior&Product Design เพื่อให้คุณพัฒนาทักษะและมุมมองในระดับนานาชาติที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งหมายไว้

โอกาสความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ

ที่คุณจะได้สัมผัสในแบบที่คุณอยากเป็น

ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ เสนอโอกาสในการชิงทุนการศึกษาต่างประเทศ การเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่อิตาลีและสเปน โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน รวมไปถึงการแข่งขันออกแบบระดับนานาชาติ

วันนี้เราภูมิใจ

ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของศิษย์เก่า

ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ ได้ผลิตนักศึกษาที่มีความฝัน ความหลงใหล และความมุ่งมั่น เป็นนักออกแบบที่สร้างแบรนด์เป็นที่รู้จักทั้งในและนอกประเทศ

ติดตามข่าวสาร

และงานต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

อย่าพลาด

โอกาสที่จะเปิดประตูให้คุณรู้จักโลกแห่งการออกแบบ