13 August 2019


ชีวิตในต่างแดน ของนักศึกษา CIDI Chanapatana ณ University For the Creative Arts - UK

เมื่อเร็วๆ นี้ – ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ (ที่ 3 ซ้าย) ผู้อำนวยการ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ เดินทางไปเยี่ยม วรภัทร์ สังข์น้อย (ซ้าย) นักศึกษาทุนของสถาบันฯ และปกิจ โชคชัยรัตน์(ขวา) นักศึกษาแลกเปลี่ยน ที่กำลังศึกษา ณ University For the Creative Arts สาขา Rochester ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านศิลปะและการออกแบบ โดยได้รับการต้อนรับจาก มร.มาร์ค เวลล์ (ที่ 2 ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร รวมถึงได้พูดคุยเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่

Album

view more