diploma of

INTERIOR & PRODUCT DESIGN

ภาพรวมหลักสูตร

การสำเร็จหลักสูตรสาขาออกแบบตกแต่งภายในและผลิตภัณฑ์ที่สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์จะทำให้นักศึกษามีความรู้ที่ครอบคลุมทั้งพื้นฐานในการออกแบบ ประวัติศาสตร์ของศิลปะและสถาปัตยกรรม การวาดด้วยมือ พร้อมทั้งสตูดิโอออกแบบตกแต่งภายในที่พร้อมสนับสนุนนวัตกรรมด้านการออกแบบที่สามารถตอบโจทย์ของผู้ใช้ หรือการออกแบบโปรเจคและพอร์ทฟอลิโออาคาร หลักสูตรของสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์มอบวิธีการสร้างกรอบการทำงานออกแบบอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้นักศึกษาสามารถริเริ่มและพัฒนาโปรเจคแบบมืออาชีพและสรรสร้างผลงานจริงในวงการออกแบบ

ระยะเวลา

2 ปี

ตารางเรียน

วันจันทร์-อังคาร 10.00 น. - 17.00 น.
(หรือ 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

วันเสาร์-อาทิตย์ 10.00 น. - 17.00 น.
(หรือ 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

เปิดเทอมหลักสูตร

กันยายน

ค่าธรรมเนียมหลักสูตร

ค่าธรรมเนียม 8,000 บาท

ค่าการศึกษาเริ่มต้นที่ 258,000 บาท

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

* นักศึกษาต่างประเทศจำเป็นต้องเข้าเรียนวิชา open lab studio เพิ่มอีก 3 วันต่อสัปดาห์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ประจำ

หลักสูตร

อาจารย์จากต่างประเทศที่ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์เป็นครูและนักปฎิบัติที่มีความรู้จริงในด้านการออกแบบ ประสบการณ์การออกแบบที่ดีระดับโลกถูกนำมาถ่ายทอดในชั้นเรียนด้วยจุดประสงค์ที่จะยกระดับความสามารถในการออกแบบของนักศึกษาที่ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ สามารถศึกษารายละเอียดอาจารย์จากต่างประเทศชั้นนำเพิ่มเติมได้ที่หน้า เกี่ยวกับเรา

ตารางเรียนหลักสูตร

1st
2nd
summer
3rd
4th
1st

1st SEMESTER (กันยายน-ธันวาคม)

Architectural Drafting & Survey

This course introduces the fundamentals of the Architectural Drafting process. It explores the importance of drafting, the required tools and equipment, and the production of orthographic and isometric drawings. Thanks to this course, the students will be able to learn the fundamental skills necessary to further develop and communicate technical ideas in interior, furniture, and product design as well as in architectural representation.

History of Art & Architecture I

This course will focus on understanding and appreciating architecture and visual arts. The objective is to consider and analyze the inherent interaction between art and social and cultural values, to develop critical thinking abilities and a greater awareness and understanding of design.

Design Fundamentals

This course concentrates on the development of basic methodologies for design aimed at the creation of the design mentality. Through lectures, live demonstrations, 2D and 3D exercises and assignments, the students will be taught design fundamentals such as geometric order, color theory and modular design. They will be guided to understand the visual world around them through critical and lateral thinking skills.

Freehand Drawing & Coloring

Through practical exercises, lectures and demonstrations, students will learn freehand drawing and rendering techniques as a means to communicate their ideas and professional projects. Students will also be exposed to lessons on perception, execution and concept presentation skills.

Basic Model Making

This course will introduce basic and practical exercises to learn and develop construction skills. The class will be conducted with several small projects to create 3-dimensional objects to support the history lesson and future interior and product design projects.

เส้นทางสู่

ความสำเร็จ

ภาคการศึกษาที่ 1

ทักษะและแนวคิดพื้นฐานทางด้านการออกแบบเบื้องต้น เช่น การเขียนแบบขั้นพื้นฐาน

ภาคการศึกษาที่ 2

การประยุกต์ใช้ทักษะและแนวคิดพื้นฐานทางด้านการออกแบบสำหรับพื้นที่สาธารณะ

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

เรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบตกแต่งภายใน

ภาคการศึกษาที่ 3

เรียนรู้ทักษะการออกแบบและการจัดวางองค์ประกอบขั้นสูง รวมถึงการขึ้นโมเดลตัวอย่าง

ภาคการศึกษาที่ 4

จัด Events/ Exhibition เพื่อแสดงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสู่สาธารณะ

1st semester

ทักษะและแนวคิดพื้นฐานทางด้านการออกแบบเบื้องต้น เช่น การเขียนแบบขั้นพื้นฐาน

2nd semester

การประยุกต์ใช้ทักษะและแนวคิดพื้นฐานทางด้านการออกแบบสำหรับพื้นที่สาธารณะ

summer

เรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบตกแต่งภายใน

3rd semester

เรียนรู้ทักษะการออกแบบและการจัดวางองค์ประกอบขั้นสูง รวมถึงการขึ้นโมเดลตัวอย่าง

4th semester

จัด Events/ Exhibition เพื่อแสดงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสู่สาธารณะ